[

جشن ولات سه نور حضرت امام حسین علیه اسلام، حضرت ابوالفظل العباس علیه السلام و حضرت اما سجاد علیه السلام

ساعت مراسم هم زمان با نماز مغرب وعشا

آدرس: جاده قدیم کرج بعد پل کلاک کیو متر ۲ آستان مقدس امام زاده حیدر علیه السلام

مراسم پر فیض دعای ندبه هر هفته صبح جعمه راس ساعت ۷ صبح

آدرس: جاده قدیم کرج بعد پل کلاک کیو متر ۲ آستان مقدس امام زاده حیدر علیه السلام