هیئت عاشقانه ثارلله (س)رزمندگان اسلام شرق شهرستان کرج

در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. و فعالیعت خود را در آستان مقدس امامزاده حیدر(علیه السلام) شروع کرد.